LOGNET POVEZUJE

PROFESIONALCE U LOGISTICI

VIŠE OD 400 KOMPANIJA

U Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Austriji

STALNO INFORMISANI

24/7 komunikacija s prevoznicima, dobavljačima i skladišnim lokacijama

LOGNET

organizacija transporta i logističke mreže

Naručivanje usluga prevoza telefonom i e-poštom oduzima mnogo vremena. Lognet omogućava umrežavanje naručioca prevoza s prevoznicima.

Razmena informacija s prevoznicima ključna je za efikasnu organizaciju prevoza.
Uključenost većeg broja prevoznika kod naručivanja prevoza i transparentnost procesa znatno povećava odziv i konkurentnost cena prevoznika. Lognet je softver baziran na internetu koji omogućava formiranje zatvorene mreže prevoznika i pristup Berzi transporta.

Izdvojene funkcionalnosti:
 • Automatsko kreiranje dokumentacije prevoza
 • Fakturisanje prevoza od strane prevoznika direktno iz Logneta
 • Godišnji tenderi i tenderi pojedinačnog prevoza
 • Cenovici i obračun prevoza
 • Kontrola faktura prevoznika
 • Praćenje tačnosti isporuka geokodiranjem
 • Razmena podataka s drugim informacionim sistemima koje koristi kompanija
 • Dostupnost Logneta i rad sa smartfona
 • Pisani trag za svaku transakciju (e-pošta)
 • Razmena podataka s drugim informacionim sistemima (SAP, Jupiter, Pupilla, Ortec, Paragon, Mobilisis, CVS, 4dWand, Smartivo)

Lognet pomaže kompaniji da ostvari tržišne cene prevoza i poveća produktivnost zaposlenih koji organiziraju prevoz za 20% do 40%. Zatraži demo

YARD MANAGEMENT

Upravljanje redosledom utovara i istovara

Planiranje utovara i istovara, kao i nadzor nad tim aktivnostima u realnom vremenu preduslovi su za optimalno korišćenje skladišnih resursa.

Pregled nad svim isporukama i skladišnim kapacitetima.
Planiranje utovara i istovara preduslov je za optimalno korišćenje skladišnih resursa. Lognet yard management je softver baziran na internetu koji usklađuje sopstvene kapacitete s mogućnostima dobavljača i prevoznika.

Izdvojene funkcionalnosti:
 • Planiranje skladišnih timova kroz YARD MANAGEMENT
 • Upravljanje utovarom i istovarom na svakoj rampi kroz DOCK MANAGEMENT
 • Mogućnost da dobavljači sami rezervišu slot
 • Najave kašnjenja ili ranijeg dolaska prevoznika i dobavljača
 • Pregled svih statusa aktivnosti u krugu i oko njega (kamioni na parkingu, u krugu, na utovaru/ istovaru, obradi dokumentacije itd.)
 • Integraciju drugih poslovnih jedinica (nabavka, prodaja) koje imaju uvid u zauzetost skladišta prilikom naručivanja robe
 • Istorijat transakcija
 • Dešbord (dashboard – komandna tabla) u realnom vremenu
 • Analitički dešbord (dashboard – komandna tabla)
 • Izveštaji

Lognet yard i dock management jesu alatke koje pomažu kompaniji:
 • Znatno skraćivanje vremena čekanja prevoznika na utovar/ istovar prevoznika
 • Efikasnije korišćenje skladišnih timova i utovarne/ istovarne rampe
 • Skraćivanje vremena čekanja prevoznika na utovar/istovar do 30%
Zatraži demo

LOGNETPRO

upravljanje sopstvenim voznim parkom

Upravljanje flotom sopstvenih vozila na jednom mestu i prikaz profitabilnosti obavljenog posla. LognetPRO integrisan je na druge servise i računovodstvo.

LognetPRO prati sve procese transportne kompanije.
Integracija na sisteme za satelitsko praćenje i računovodstvene softvere, kao i preuzimanje podataka s drugih servisa (putarine, kartice za gorivo) daju korisnicima LognetPRO-a veliku prednost pri obradi podataka. Kao deo softvera Lognet, LognetPRO omogućava rad s naručiocima prevoza i podvozarima putem platforme Lognet.

Kroz svoje module LognetPRO omogućava:
 • Praćenje narudžbina prevoza i planiranje vlastitih resursa
 • Upravljanje dokumentacijom koja prati transport
 • Putni radni list, stajališta, dnevnice i troškovi
 • Praćenje troškova i upravljanje profitabilnošću pojedinačnog prevoza
 • Izradu faktura i obračuna, kao i prenos u drugi (računovodstveni) sistem
 • Evidenciju vozača
 • Evidenciju vozila
 • Alarme za istek važenja (kasko, registracija, servis, COD 95 itd.)
 • Analitičke izveštaje
Zatraži demo

LOGNET RAČUNI

e-račun, prijem i kontrola računa

Manje papira. Brža provera i knjiženje. Računi pristigli na vreme. Manje izgubljenih dokumenata. Manje neispravnih računa. Manje storniranja i ispravaka PDV-a.

Tradicionalno izdavanje i prijem računa na papiru ne omogućava dovoljnu brzinu i kontrolu. Bazirano je na zaposlenicima, s ručnim odobravanjem i bez automatskih kontrola, skupo je i oduzima mnogo vremena. Digitalizacija procesa izdavanja računa povećava preciznost na strani prevoznika, kao i kontrolu na strani naručitelja prevoza.

Narudžba prevoza → Nalog za utovar → Račun

Modul Lognet računi nastavlja se na svu dokumentaciju koju naručitelj prevoza i prevoznik već imaju u Lognetu i bez dodatnih napora značajno ubrzava proces izdavanja i prijema računa, odobravanja računa i knjiženja u računovodstvu.

PREDNOSTI MODULA LOGNET RAČUNI:
 • Računi sa svim prilozima zaprimaju se u Lognet inbox u momentu kreiranja računa
 • Računi se zaprimaju u e-račun formatu
 • Softver Lognet automatski radi kontrolu primljenih računa smanjujući pogreške i nedoumice
 • Odobravanje računa s potvrdom/ porukom
 • Prevoznici kreiraju račun ili grupni račun
 • Odobreni računi prenose se u ERP
 • Arhiva računa i priloga u digitalnom obliku
Zatraži demo

Šta mi nudimo

USLUGE DIZAJNIRANE ZA SVAKOG KLIJENTA, ALI NA ISTOJ PLATFORMI

Individualizovani pristup

Svaki klijent ima svoj način rada. Lognet se prilagođava procesima i potrebama pojedine kompanije, njenom načinu rada s prevoznicima i dobavljačima.

Razvojni tim

Dosta vremena posvećujemo komunikaciji s klijentima i razumevanju njihovih potreba. Razvoj svih komponenti softvera u domenu je našeg iskusnog i motivisanog tima.

Iskustva različitih industrija iz regiona

Prateći rast i razvoj svojih klijenata, razvijao se i Lognet. Naši klijenti su iz različitih industrija, različitih kultura i govornih područja. Svi rade i međusobno komuniciraju na platformi Lognet.

Integracije na druge softvere

Kompanije koriste istovremeno više softvera za upravljanje svojim poslovanjem. Lognet se integriše na postojeće softvere kako bi kompanija poslovala u jedinstvenom i poznatom informacionom okruženju, koristeći najbolje od svakog softvera.

O NAMA

Aplikacija Lognet je lansirana 2009. godine. Više od 10 godina razvijamo softvere za industriju logistike i transporta i rastemo zajedno s našim partnerima. Naručivanje usluga prevoza putem telefona ili e-pošte nepraktično je i oduzima mnogo vremena. Dogovaranje termina isporuke robe s dobavljačima bez uvida u stanje aktivnosti na skladištu stvara nepotrebna čekanja. Lognet na platformi koja je na internetu, dostupna svima, povezuje naručioce prevoza s prevoznicima, kupce s dobavljačima, a skladište sa svim stranama s kojima je u kontaktu.

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo na području logistike i računarskog programiranja. Razumevanjem potreba naših klijenata kreiramo proizvode koji će im omogućiti ostvarivanje još viših ciljeva.

INDUSTRIJE KOJE POKRIVAMO

Lognet ima iskustvo softvera u različitim industrijama. Razvijamo softvere za prevoz različitih vrsta robe, od paletizovanih do rasutih tereta i žive stoke, različitih temperaturnih režima i tipova prevoza. Pogledajte listu:

 • Prehrana

 • Trgovina

 • Distribucija

 • Industrija

 • Poljoprivreda

 • Transport

 • Farmaceutska

Događanja

 • 9. Logistička konferencija Logistike & Transporta Beograd

  Zlatni sponzor

  Lognet je predstavio trendove u transportu. Upravljanje troškovima transporta i skladištenja uvek je bilo u fokusu supply chain managera. No sada digitalizacija i mrežni rad daju potpuno novu perspektivu i omogućavaju kompanijama oboje: i ubrzavanje procesa i smanjenje troškova. Zelena tranzicija i briga za okoliš dobivaju sve veću ulogu u oblikovanju poslovanja naših partnera. Lognet Zeleni indeks motiviše kompanije na dodatnu brigu o okolišu.

 • Supply Chain Summit Zagreb 2019

  Zlatni sponzor konferencije

  Utovarne i istovarne rampe su velikom broju kompanija deficitarna stavka. Često na iste rampe dolaze vozila prevoza koje organizuje sama kompanija, vozila s robom koju šalju dobavljači ili kupci koji dolaze po robu. Lognet yard management na istoj platformi omogućava 24/7 svih učesnika spomenutih procesa u okviru skladištu. Na konferenciji je prikazan slučaj integrisanog rešenja softvera Lognet i Lognet yard management.

 • Supply Chain Summit Beograd 2019

  Zlatni sponzor konferencije

  Lognet je zajedno s Jamnicom, vodećim proizvođačem i distributerom vode i sokova u regionu, predstavio organizaciju prevoza i yard management. Posebno je analizirano informaciono okruženje i integracije Lognet-SAP i Lognet-Ortec, te uštede koje je Jamnica ostvarila korišćenjem Logneta.

 • 8. Logistička konferencija SLA Beograd 2019

  Zlatni sponzor

  Koliko tehnologija može pomoći da se ostvare uštede u prevozu i skladištenju? Lognet je uradio prezentaciju vezanu za važnost brzog protoka informacija i njihov uticaj na vidljive i nevidljive troškove. Osim vidljivih troškova, za koje kompanija dobije račun od svog dobavljača, posebno su analizirani „nevidljivi“ troškovi, od vremena koje disponent troši na organizaciju prevoza, prevoznik na čekanje, a skladište na prijem vozila, kao i načini kako smanjenjem istih postići efikasniju organizaciju prevoza i skladišta.

 

Šta kažu partneri